Ayuntamiento de Cortes

Grados de compromiso con la ciudadaníaHerritarrekiko konpromiso mailak

  • Reglamento de participación ciudadana.
  • Participación ciudadana: acuerdos, informes y propuestas realizadas.
  • Sugerencias ciudadanas para la elaboración de presupuestos.
  • Grado de cumplimiento de compromisos en las cartas de servicio municipales.
  • Encuestas sobre prestación de servicios.

  • Herritarrek parte hartzeko erregelamendua.
  • Herritarrek parte-hartzea: akordioak, txostenak eta proposamenak.
  • Herritarren iradokizunak aurrekontuak prestatzeko.
  • Konpromisoen betetze-maila udal zerbitzuen gutunetan.
  • Zerbitzuak emateari buruzko inkestak.

Volver arriba